Być lekarzem

Być lekarzem

WSTĘP

Podobno od zawsze chciałem być lekarzem. Tak przynajmniej można wywnioskować z opowieści rodziców. Chociaż niewiele pamiętam z wczesnego dzieciństwa, prawdopodobne jest, że już wtedy urzekał mnie ten zawód. Co jednak sprawiło, że urzekał? Nie było przecież w mojej rodzinie lekarzy, nie było nikogo w białym fartuchu, nie było wzorców. Lekarz istniał bardziej dzięki opowiadaniom i telewizji niż rzeczywistemu życiu.

Oczywiście, jak każde dziecko, także i ja byłem badany, osłuchiwany, szczepiony. Patrzyłem na lekarzy i podziwiałem ich. Stawali się w mojej dziecięcej głowie większymi bohaterami niż ci z bajek i opowiadań. Młodość przyniosła jednak zwątpienie.

 Chciałem wtedy być kimś innym, chciałem przemierzać i odkrywać świat. Mój sprzeciw wobec medycyny dochodził do głosu kilkakrotnie. Na szczęście nie był rewolucyjny. Powiedziałbym raczej, że zwątpienia ożywiały, dawały odskocznię. Kiedy przystępowałem do matury, nie wyobrażałem już sobie, że mogę zdradzić medycynę. I nie zdradziłem jej przez czterdzieści kolejnych lat.

Studiowanie opasłych tomów, poznawanie tajników interny, chirurgii, położnictwa było podjęciem rękawicy, stawaniem do pojedynku. Lubiłem to. W pewnym sensie medycyna i podróże miały wspólny mianownik. Było nim poznawanie, ogrom emocji, czasami nawet niepokój. Nie umiem do końca powiedzieć, co w życiu przyniosło mi największą satysfakcję. Czy było nią osiągnięcie tytułu profesorskiego, czy prezentacja przez tysiącem słuchaczy na konferencji międzynarodowej? A może leczenie, porada służąca życiu człowieka, ratująca to życie?

Moja nielekarska natura podpowiada mi, że były też inne czynniki wartościowe, wręcz niezwykłe. Czy nie jest bowiem czymś niezwykłym podróżowanie, często w pojedynkę? Czy nie jest niezwykłym przemierzanie Afryki, opowiadanie o niej? A może niezwykła jest muzyka? Przecież ona także zajmuje pewną część mojej duszy. Opowiem o tym. Może kogoś ta historia zainspiruje, może skłoni do poszukiwań...

KATHARSIS – RECENZJA KSIĄŻKI PROFESORA SZCZEKLIKA (2005)

Z lekarzami stykamy się wszyscy. Nie sposób przejść przez życie nie prosząc ich o radę, nie pytając o zdrowie najbliższych. W naszym wspólnym ludzkim losie choroba jest jednym z najgorszych doświadczeń. Nieważne, czy dotyka nas samych, czy kogoś, kogo kochamy. Zawsze towarzyszy jej lęk, troska, niepokój. Kim są ludzie, którzy pomagają nam to doświadczenie przezwyciężyć? Czy rozumieją nas, czy dostrzegają nasze emocje, czy są w stanie je udźwignąć i wskazać nam drogę? Czym jest medycyna? Gałęzią wiedzy, która odsłania swoje tajemnice tylko nielicznym, czy rzemiosłem, w którym opanowuje się jakąś umiejętność?  A może jest sztuką? Mimo obecności medycyny w życiu człowieka od tysięcy lat, trudno na te pytania odpowiedzieć. Takiej odpowiedzi poszukuje również w niezwykłym eseju Profesor Andrzej Szczeklik – Wielki Lekarz. Choć nie daje czytelnikowi gotowych rozwiązań, dowodzi, że medycyna nie jest zwykłym zawodem. Zachwyca się nią, składa jej hołd. Tym właśnie jest „Katharsis".

Uroczystość nadania tytułu profesora w Pałacu Prezydenckim w Warszawie w dniu 27 września 2016 roku

CO OSIĄGNĄŁEM? (AUTOREFERAT)

Urodziłem się 18 października 1963 roku w Starachowicach. W 1981 roku ukończyłem tamtejsze Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki i rozpocząłem studia na I Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie. Od IV roku studiów byłem członkiem naukowego koła studenckiego założonego przy Klinice Kardiologii AM. Moje zainteresowania kardiologią rozbudził też dwumiesięczny pobyt w National Heart Hospital w Londynie, uznany przez władze Akademii jako wakacyjna praktyka studencka.

KSIĄŻKI, ROZDZIAŁY, MONOGRAFIE …

 1. The right ventricle. Kowalski, T.Kukulski, A. Ionescu. Doppler Myocardial Imaging. A textbook. Leuven University Press, Leuven, Belgium 2003
 2. Nowe techniki echokardiograficzne. Pomiar wielkości i tempa regionalnego odkształcenia miokardium. Kowalski M. Echokardiografia. Via Medica. Gdańsk 2004
 3. Nowe techniki echokardiograficzne. Intensytometria ech rozproszonych (integrated backscatter). Kowalski M. Echokardiografia. Via Medica. Gdańsk 2004
 4. Wrodzona niedomykalność zastawki mitralnej. Kowalski M. Hoffman P. Echokardiografia Praktyczna. Medycyna Praktyczna. Kraków 2005
 5. Quantitative Stress Echocardiography – the potential role of regional velocity and deformation imaging. Fraser AG, Madler Ch, Payne N, Williams I, Kowalski M, Davidavicius G, Voigt JU. Doppler Myocardial Imaging. A textbook. BSWK. Hasselt Belgium 2006
 6. The right ventricle. Sutherland GR, Kowalski M, Kukulski T, Ionescu A. Doppler Myocardial Imaging. A textbook. BSWK. Hasselt Belgium 2006
 7. Metody ultradźwiękowe wykorzystywane w diagnostyce chorób mięśnia sercowego. Kowalski M. Echokardiograficzna ocena chorób mięśnia sercowego. Via Medica Gdańsk 2008 (współredaktor książki)
 8. Wady nabyte. Kowalski M. Kowalik E. Echokardiograficzna ocena chorób mięśnia sercowego. Via Medica Gdańsk 2008 (współredaktor książki)
 9. Wady Wrodzone. Szymański P. Kowalik E, Kowalski M. Echokardiograficzna ocena chorób mięśnia sercowego. Via Medica Gdańsk 2008 (współredaktor książki)
 10. Niestabilność hemodynamiczna. Kowalski M, Szymański P. Ostry dyżur echokardiograficzny. Medipage. Warszawa 2009.

...I CZASOPISMA

 1. Nawracające bakteryjne zapalenie wsierdzia z zajęciem zastawki trójdzielnej po operacyjnej korekcji wrodzonej wady serca. Kowalski M, Rydlewska-Sadowska W, Różański J, Borowiecka E. Kard Pol 1992;37:314-316
 2. Zwężenie drogi odpływu lewej komory wywołane uciskiem przez guz śródpiersia. Rydlewska-Sadowska W, Kowalski M, Borowiecka E, Polkowski J, Szaroszyk W. Kard Pol 1993;38:441-444
 3. Zastosowanie analizy zmienności rytmu zatokowego w ocenie wyników próby pionizacji u osób z nawracającymi omdleniami niewyjaśnionego pochodzenia. Kowalski M. Elektrofizjolofia i Stymulacja Serca (obecnie Folia Cardiologica Excerpta) 1996;3:38-43
 4. Test stresu arytmetycznego w ocenie dysfunkcji wegetatywnej u pacjentów z nawracającymi omdleniami niewyjaśnionego pochodzenia. Kowalski M. Elektrofizjolofia i Stymulacja Serca (obecnie Folia Cardiologica Excerpta) 1996;3:44-48
 5. Test głębokich wdechów jako próba oceny napięcia wagalnego u pacjentów z nawracającymi omdleniami niewyjaśnionego pochodzenia. Kowalski M. Elektrofizjolofia i Stymulacja Serca (obecnie Folia Cardiologica Excerpta) 1996;3:49-53
 6. Analiza snu u pacjentów z nawracającymi omdleniami niewyjaśnionego pochodzenia. Kowalski M. Elektrofizjolofia i Stymulacja Serca (obecnie Folia Cardiologica Excerpta) 1998;5:33-37
 7. Próba wysiłkowa w ocenie dysfunkcji wegetatywnej u osób z nawracającymi omdleniami niewyjaśnionego pochodzenia. Kowalski M. Elektrofizjolofia i Stymulacja Serca (obecnie Folia Cardiologica Excerpta) 1998;5:106-112
 8. Ischemic neurologic event in a child as a result of ventricular septal aneurysm. Kowalski M, Hoffman P, Różański J, Rydlewska –Sadowska W. J Am Soc Echocardiogr 1998;11:1161-1162
 9. Results of sympathetic provocative tests in patients with recurrent syncope. Kowalski M.
  Monduzzi Editore 1998. XIII World Congress of Cardiology: 937-942
 10. Deep breathing test and sleep analysis in patients with recurrent syncope. Kowalski M.
  Monduzzi Editore 1998. XIII World Congress of Cardiology: 949-952

Sympozjum Instytutu Kardiologii – listopad 2008

SESJE, KONFERENCJE, WYKŁADY

 1. Analiza zmienności rytmu zatokowego w czasie próby wysiłkowej u zdrowych ochotników. Kowalski M, Popławska W. I Konferencja naukowa Sekcji Stymulacji i Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Zakopane 6-8.04.1995
 2. Ocena rytmu zatokowego odstępu QTc u pacjentów z omdleniami wazowagalnymi. Kowalski M.  I Konferencja naukowa Sekcji Stymulacji i Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Zakopane 6-8.04.1995
 3. Zastosowanie analizy zmienności rytmu zatokowego w ocenie wyników próby pionizacji u osób z nawracającymi omdleniami o niejasnej etiologii. Kowalski M. I Konferencja naukowa Sekcji Stymulacji i Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Zakopane 6-8.04.1995
 4. Ocena zmienności rytmu zatokowego w teście pochyleniowym. Kowalski M. I Miedzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Warszawa 10.09.1995
 5. Zastosowanie analizy zmienności rytmu zatokowego w ocenie wyników próby pionizacji u osób z nawracającymi omdleniami o niejasnej etiologii. Kowalski M. II Konferencja naukowa Sekcji Stymulacji i Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Zakopane 16-18.04.1996
 6. Poster discussion: bradyarrhythmia –cochairman. Kowalski M.  Shimizu Akihiko 7th International Congress on Ambulatory Monitoring.  May 10th, 1996. Maihama, Chiba, Japan
 7. Ocena zmienności rytmu zatokowego w teście pochyleniowym. Kowalski M. IV Konferencja naukowa Sekcji Stymulacji i Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Zakopane 4.04.-6.04.1998
 8. Quantification of stress echo Kowalski M. DMI meeting 2000 November 2-3, Leuven, Belgium
 9. The feasibility of regional strain rate/strain imaging in quantifying dobutamine stress echocardiography.Kowalski M, Herregods MC, Herbots L, Weidemann F, Simmons L, Strotmann J, D’hooge J, Bijnens B,   Hatle L, Sutherland  GR.Publiczna obrona tez – Master of Medical Imaging, 2001 June 14, Leuven, Belgium
 10. Regional strain distribution in the right ventricle after Senning repair for D-transposition of the great arteries using ultrasound based Strain Rate Imaging.Kowalski M,  Weidemann F, Eyskens B, Jamal F, Mertens L, Dommke C, Bijnens B, Gewillig M, Sutherland GR.XIIth Annual Scientific Sessions of the American Society of Echocardiography, 2001 June  28-30,  Seattle, Washington
 11. 85 Wiosenna Konferencja Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Tetralogia Fallota – obrazowanie. Kowalski M. 23.04.2022
 12. XXVI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Odległe wyniki po zamknięciu ubytku przegrody międzyprzedsionkowej. Kowalski M. 24.09.2022
 13. Konferencja Naukowa ISIIC. Odkształcenie mięśnia sercowego – czy tylko podłużne ma znaczenie? Kowalski M. Katowice. 8-9 września 2023
 14. XXVII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Terapia resynchronizująca – wskazania, metody, wyniki. Kowalski M. Poznań, 28-30 września 2023

JAKO PROMOTOR I RECENZENT

 1. Promotor pracy doktorskiej lek.med. Ewy Kowalik: „Charakterystyka funkcji prawej komory za pomocą ultradźwiękowych technik obrazowania odkształcenia regionalnego miokardium na przykładzie wybranych wad wrodzonych serca", Instytut Kardiologii, Warszawa 2008
 2. Recenzent habilitacji dr n. med. Michała Plewki: „Ocena efektów dowieńcowej transplantacji komórek macierzystych szpiku kostnego u pacjentów z zawałem mięśnia sercowego z uwzględnieniem echokardiograficznej metody śledzenia markerów akustycznych", Uniwersytet Medyczny, Łódź 2010
 3. Promotor pracy doktorskiej lek. med. Marii Kordybach-Prokopiuk: „Jak oceniać chorych po korekcji całkowitej tetralogii Fallota? Aktualne znaczenie echokardiografii", Instytut Kardiologii, Warszawa 2014
 4. Sekretarz Komisji habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych dr med. Tomaszowi Rywikowi, Instytut Kardiologii, Warszawa 2014
 5. Recenzent pracy doktorskiej lek. med. Karoliny Plaskoty: „Przebieg ciąży i porodu u pacjentek z wrodzonymi wadami serca – punkt widzenia kardiologa" Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Poznań 2014
 6. Promotor pracy doktorskiej lek. med. Justyny Rybickiej: „Ocena krążenia u dorosłego chorego z czynnościowo pojedynczą komorą po operacji Fontana z wykorzystaniem badania echokardiograficznego i rezonansu magnetycznego. Enteropatia z utratą białka a nowe biomarkery stanu zapalnego", Instytut Kardiologii, Warszawa 2015
 7. Recenzent pracy doktorskiej lek. med. Alicji Nowak: „ Ocena wpływu przebudowy lewego przedsionka na wystepowanie nadkomorowych zaburzeń rytmu serca u pacjentów z kardiomiopatią przerostową" Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Poznań 2016
 8. Recenzent pracy doktorskiej lek. Med. Karoliny Antończyk: „Zastosowanie obrazowania echokardiograficznego metodą speckle-tracking do oceny ostrego odrzucania serca przeszczepionego". Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu. Śląski Uniwersytet Medyczny. Katowice 2018
 9. Recenzent dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr hab.n.med. Anny Fijałkowskiej, profesora nadzwyczajnego w Instytucie Matki i Dziecka, w postępowaniu o nadanie tytułu profesora nauk medycznych. Warszawa 2019.
 10. Recenzent pracy doktorskiej lek. med. Ewy Szczerby Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 15 stycznia 2021: „mikroRNA w adaptacji układu krążenia do przeciążenia objętościowego i ciśnieniowego u ciężarnych"
 11. Recenzent dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr hab. n. med. Piotra Rozentryta, profesora nadzwyczajnego w Śląskim Uniwersytecie Medycznym, w postępowaniu o nadanie tytułu profesora nauk medycznych, Warszawa 16 sierpnia 2021
 12. Recenzja rozprawy na stopień doktora nauk medycznych lek. med. Andrzeja Curzytka: "Obraz kliniczny niescalonego mięśnia lewej komory rozpoznanego u dorosłych", Uniwersytet Medyczny w Lublinie. 4 stycznia 2022
 13. Recenzja rozprawy na stopień doktora nauk medycznych  lek. med. Piotra Hamali: „Ocena wpływu nadużywania alkoholu etylowego na funkcję serca – charakterystyka kliniczna, badanie przy użyciu echokardiograficznej metody śledzenia markerów akustycznych oraz analiza wartości prognostycznej". Uniwersytet Medyczny w Łodzi. 31 maja 2022
 14. Recenzja rozprawy na stopień doktora nauk medycznych  lek. med. Jakuba Barana: „Association between cerebral and supraaortic arteries flow parameters and cognitive impairment in patients with aortic stenosis"  Uniwersytet Jagielloński. Collegium Medicum. 30 sierpnia 2022

RECENZJE DLA NASTĘPUJĄCYCH PISM

International Journal of Cardiology Heart Vessels
European Heart Journal
European Journal of Cardiothoracic Surgery
Journal of the Saudi Heart Association
Journal of the American College of Cardiology
Polish Heart Journal

STAŻE
ZAGRANICZNE

National Heart Hospital Londyn ( lipiec-sierpień 1985)
National Heart Hospital Londyn (październik 1989 – styczeń 1990)
Uniwersytet w Leuven, Belgia (grudzień 1999 – grudzień 2001)
Children’s Hospital, Denver, Colorado, USA (marzec 2003)


PROFESOR ZWYCZAJNY – UKORONOWANIE

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych