Być lekarzem

Sympozjum Instytutu Kardiologii – listopad 2008

SESJE, KONFERENCJE, WYKŁADY

 1. Analiza zmienności rytmu zatokowego w czasie próby wysiłkowej u zdrowych ochotników. Kowalski M, Popławska W. I Konferencja naukowa Sekcji Stymulacji i Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Zakopane 6-8.04.1995
 2. Ocena rytmu zatokowego odstępu QTc u pacjentów z omdleniami wazowagalnymi. Kowalski M.  I Konferencja naukowa Sekcji Stymulacji i Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Zakopane 6-8.04.1995
 3. Zastosowanie analizy zmienności rytmu zatokowego w ocenie wyników próby pionizacji u osób z nawracającymi omdleniami o niejasnej etiologii. Kowalski M. I Konferencja naukowa Sekcji Stymulacji i Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Zakopane 6-8.04.1995
 4. Ocena zmienności rytmu zatokowego w teście pochyleniowym. Kowalski M. I Miedzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Warszawa 10.09.1995
 5. Zastosowanie analizy zmienności rytmu zatokowego w ocenie wyników próby pionizacji u osób z nawracającymi omdleniami o niejasnej etiologii. Kowalski M. II Konferencja naukowa Sekcji Stymulacji i Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Zakopane 16-18.04.1996
 6. Poster discussion: bradyarrhythmia –cochairman. Kowalski M.  Shimizu Akihiko 7th International Congress on Ambulatory Monitoring.  May 10th, 1996. Maihama, Chiba, Japan
 7. Ocena zmienności rytmu zatokowego w teście pochyleniowym. Kowalski M. IV Konferencja naukowa Sekcji Stymulacji i Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Zakopane 4.04.-6.04.1998
 8. Quantification of stress echo Kowalski M. DMI meeting 2000 November 2-3, Leuven, Belgium
 9. The feasibility of regional strain rate/strain imaging in quantifying dobutamine stress echocardiography.Kowalski M, Herregods MC, Herbots L, Weidemann F, Simmons L, Strotmann J, D’hooge J, Bijnens B,   Hatle L, Sutherland  GR.Publiczna obrona tez – Master of Medical Imaging, 2001 June 14, Leuven, Belgium
 10. Regional strain distribution in the right ventricle after Senning repair for D-transposition of the great arteries using ultrasound based Strain Rate Imaging.Kowalski M,  Weidemann F, Eyskens B, Jamal F, Mertens L, Dommke C, Bijnens B, Gewillig M, Sutherland GR.XIIth Annual Scientific Sessions of the American Society of Echocardiography, 2001 June  28-30,  Seattle, Washington
 11. Can Strain and Strain Rate quantify regional right ventricular myocardial function? A study in normal subjects.
  Kowalski M, Kukulski T, Jamal F, D’hooge J, Weidemann F, Simmons L, Bijnens B, Hatle L, Sutherland GR.
  XIIth Annual Scientific Sessions of the American Society of Echocardiography, 2001 June 28-30, Seattle,Washington
 12. Can Strain and Strain Rate quantify regional right ventricular myocardial function? A study in normal subjects.
  Kowalski M, Simmons L, Kukulski T, Jamal F, D’hooge J, Weidemann F, Bijnens B, Hatle L, Sutherland GR.
  Annual Scientific Sessions of the Australian Cardiac Society, 2001 August 6-9, Auckland
 13. Quantification of stress echocardiography. Kowalski M. Annual Scientific Sessions of the Belgian Cardiac Society, 2001 November 30, Brussels
 14. Can ultrasound-derived regional deformation indices-strain and strain rate reflect the severity of aortic stenosis?
  Kowalski M, Herbots L, Weidemann F, Breithardt OA, Simmons L, Dommke C, Bijnens B, Hatle L, Herregods MC, Sutherland GR. Euroecho, 2001 December 5-8, Nice
 15. Quantification of stress echocardiography.
  Kowalski M. Euroecho, 2001 December 5-8, Nice
 16. Perspektywy Dopplera tkankowego: Strain/Strain Rate Imaging
  Kowalski M. V Międzynarodowy Kongres PTK 27-29.09.2001, Warszawa
 17. Quantification of stress echocardiography.
  Kowalski M. Stress Echo Workshop, 2002 March 2-3, Aachen, Germany
 18. Strain (-rate) imaging in stress echo – Is this a clinical solution?
  Kowalski M. DMI meeting, 2002 April 8- 9, Leuven, Belgium
 19. Myocardial Velocity and Deformation Imaging in Aortic Stenosis.
  Kowalski M. DMI meeting, 2002 April 8-9, Leuven, Belgium
 20. Użyteczność oceny naprężenia miokardium (strain rate imaging) w chorobie wieńcowej.
  Kowalski M. 65 Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Łódź 31.05-2.06.2002
 21. Dopplerowska echokardiografia tkankowa.
  Kowalski M. 12th Congress of the International Cardiac Doppler Society. Warszawa, September 4-6, 2002
 22. Quantitative Stress Echo – Strain/Strain Rate Imaging.
  Kowalski M. 12th Congress of the International Cardiac Doppler Society. Warszawa, September 4-6, 2002
 23. Can strain and strain rate quantify regional right ventricular myocardial function? A study in normal subjects.
  Kowalski M, Kukulski T, Jamal F, D’hooge J, Weidemann F, Bijnens B, Hatle L, Sutherland GR. 12th Congress of the International Cardiac Doppler Society. Warszawa, September 4-6, 2002
 24. The feasibility of regional strain rate/strain imaging in quantifying dobutamine stress echocardiography.
  Kowalski M, Herregods MC, Herbots L, Weidemann L, Simmons L, Strotmann J, D’hooge J, Bijnens B, Hatle L, Sutherland GR 12th Congress of the International Cardiac Doppler Society. Warszawa, September 4-6, 2002
 25. One-dimensional strain and strain rate imaging – a new approach to the quantitation of regional myocardial function in patients with aortic stenosis.
  Kowalski M, Herbots L, Weidemann F, Breithardt O, Strotmann J, Davidavicius G, Claus P, Bijnens B, Herregods MC, Sutherland GR. Vth International Congress of the Polish Cardiac Society. Poznan, September 19-21, 2002
 26. Quantifying clinical stress echo. Deformation Imaging.
  Kowalski M. Euroecho 6. Monachium, December 4-6.12. 2002
 27. Quantifying clinical stress echo. Is this a clinical solution?
  Kowalski M. DMI meeting, 2003 April 10-11, Leuven, Belgium
 28. Doppler Myocardial Imaging
  Kowalski M.. Teaching course of the Macedonian Cardiac Society, Skopje, Macedonia, October 21-22.10.2003
 29. Device closure of atrial septal defects acutely changes right ventricular strain in children.
  Puliks LB, Chan K, Chang D, Kowalski M, Kirby KS, DeGroff CG, Boucek MM, Valdes-Cruz LM. Euroecho 7, Barcelona, Spain, 3-6 Dec 2003
 30. Nowe techniki w diagnostyce echokardiograficznej choroby niedokrwiennej serca – Doppler tkankowy, strain, strain rate, echo 3-D.
  Kowalski M. Kurs edukacyjny Sekcji Echokardiografii PTK: Echokardiografia w chorobie wieńcowej / zawale serca – od rozpoznania do oceny wyników leczenia. Warszawa, 27.03.2004
 31. Strain / strain rate – czy na to czekaliśmy?
  Kowalski M. VI Ogólnopolska Konferencja Sekcji Echokardiografii PTK. Mikołajki, 4-06.2004
 32. Pomiar wielkości i tempa regionalnego odkształcenia (Strain/Strain Rate Imaging). Publiczna obrona pracy habilitacyjnej.
  Kowalski M. Warszawa 28.06.2004
 33. Unusual reason of heart failure. DICE session – Polish Cardiac Society.
  Kowalski M. Hoffman P. Euroecho 8, Ateny 04.12.2004
 34. TEE – many fields, one technique. Valve prosthesis.
  Kowalski M. ESC educational course. Warszawa 19.02.2005
 35. Ocena sztucznych zastawek serca.
  Kowalski M. Kurs edukacyjny PTK. Łódź 15.04.2005
 36. Ocena odkształcenia i jego tempa.
  Kowalski M. Naukowe Warsztaty Echokardiograficzne. GE Healthcare. Mierki. 9-10 listopada 2006.
 37. Strain/strain rate Imaging – can it be a clinical tool?
  Kowalski M. Warsztaty szkoleniowe sekcji Echokardiografii Bułgarskiego Towarzystwa Karidologicznego. Sofia. 18.01.2007
 38. Strain/strain rate Imaging – can it be a clinical tool?
  Kowalski M. Konferencja sekcji Echokardiografii Rosyjskiego Towarzystwa Karidologicznego. St. Petersburg. 18.05.2007
 39. Powikłania po wszczepieniu sztucznej zastawki – rola echokardiografii
  Kowalski M. Edukacyjne warsztaty Echokardiograficzne Stare Jabłonki, 27-28 kwietnia 2007.
 40. Arytmogenne pierwotne choroby strukturalne
  Kowalski M. X Konferencja Sekcji Echokardiografii PTK. Lublin 30 maja 2008
 41. Usefulness of echocardiography in CRT
  Kowalski M. Konferencja Sekcji Rumuńskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Bukareszt 4 lipca 2008
 42. Czynność lewej komory. Porównanie stosowanych metod
  Kowalski M. Sympozjum Szkoleniowe Instytutu Kardiologii. Warszawa 22 listopada 2008
 43. Echokardiografia tkankowa w niewydolnym sercu
  Kowalski M. XI Konferencja Sekcji Echokardiografii PTK. Bydgoszcz 22-23 maja 2009
 44. Nowości echokardiografii. Echokardiografia tkankowa.
  Kowalski M. XII Konferencja Sekcji Echokardiografii PTK. Lublin 7-8 maja 2010
 45. TDI – nowe techniki echokardiograficzne.
  Kowalski M. V Konferencja Letnia Echokardiograficzna. Szczecin, 15 maja 2010 r.
 46. Ocena sztucznej zastawki.
  Kowalski M. Zabrzański Maraton Echokardiograficzny. Niewiesze 14-16 październiaka 2010 r.
 47. 2D Strain in CRT.
  Kowalski M. Warsztaty szkoleniowe sekcji Echokardiografii Albańskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Tirana. 29.10.2010.
 48. Strain imaging in valvular heart disease.
  Kowalski M. Warsztaty szkoleniowe sekcji Echokardiografii Albańskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Tirana. 29.10.2010.
 49. Echokardiografia w ocenie pacjentów po implantacji sztucznych zastawek serca.
  Kowalski M. IV Warsztaty Echokardiograficzne PTK Oddział we Wrocławiu. Karpacz 6-7 maja 2011.
 50. Oszacowanie wrodzonej wady serca przed kwalifikacją zabiegową
  Kowalski M. Echo-Expert Warsztaty doskonalące dla zaawansowanych. Szczecin 20-21 maja 2011 r.
 51. Tetralogia i inne wady stożka – możliwości echokardiografii
  Kowalski M. Echo-Expert Warsztaty doskonalące dla zaawansowanych. Olsztyn 27-28 maja 2011 r.
 52. Niedopasowanie zastawki
  Kowalski M. XIII Konferencja Sekcji Echokardiografii PTK. Białystok, 10-11 czerwca 2011r.
 53. Strain/strain rate imaging – principles and clinical applications
  Kowalski M. Croatian echocardiography. Workshop. Zagrzeb, 30 czerwca 2011r.
 54. Comprehensive approach to Tetralogy of Fallot
  Kowalski M. Croecho. Opatija. 21 października 2011r.
 55. Myocardial deformation/strain imaging
  Kowalski M. Croecho. Opatija. 21 października 2011r.
 56. Ocena lewej komory – EF to za mało!
  Kowalski M. Edukacyjne Warsztaty Echokardiograficzne. Polska Szkoła Echokardiografii. Pluski 4-5 listopada 2011.
 57. Serce jako źródło zatorów: rola badania TEE.
  Kowalski M. Edukacyjne warsztaty z echokardiografii przezprzełykowej. Zabrze 26 listopada 2011
 58. Dysfunkcja skurczowa lewej komory.
  Kowalski M. Szkolenie akredytacyjne Sekcji Echokardiografii PTK. Poznań 10-12 lutego 2012
 59. Nowe metody oceny mechaniki serca
  Kowalski M. XIV Konferencja Sekcji Echokardiografii PTK. Lublin, 18-19 maja 2012.
 60. Echokardiografia i inne metody obrazowania do terapeutycznych decyzji
  Kowalski M. Echo-Expert Warsztaty doskonalące dla zaawansowanych. Szczecin 25-26 maja 2012 r.
 61. Rola echokardiografii w diagnostyce tetralogii Fallota i innych wad stożka.
  Kowalski M. Polska Szkoła Echokardiografii. Edukacyjne Warsztaty Echokardiograficzne. Wrocław 22-23 czerwca 2012
 62. Echokardiografiai w wadach „stożka" PK.
  Kowalski M. Warsztaty Echokardiograficzne Echo-Expert. Lublin. 14-15 września 2012.
 63. Wpływ terapii resynchronizującej na czynnościową niedomykalność zastawki mitralnej
  Kowalski M. XVI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. 20-22 września 2012.
 64. Dysfunkcja skurczowa lewej komory.
  Kowalski M. Warsztat Akredytacyjny Sekcji Echokardiografii PTK. 8-9 lutego 2013.
 65. Echokardiografia u chorych kwalifikowanych do terapii resynchronizującej.
  Kowalski M. Polska Szkoła Echokardiografii. Edukacyjne Warsztaty Echokardiograficzne. Wrocław 5-6 kwietnia 2013
 66. Most common congenital heart defects.
  Kowalski M. Croecho. Dubrovnik 23-25 maja 2013
 67. Dysfunkcja sztucznych zastawek.
  Kowalski M. XVII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Wrocław 26-28 września 2013
 68. ASD II. Pułapki diagnostyczne u dorosłych.
  Kowalski M. III Konferencja Sekcji Wad Wrodzonych Serca u Młodociancyh i Dorosłych PTK. Poznań 26 października 2013
 69. Elektrostymulacja – blaski i cienie. Niedomykalność trójdzielna.
  Kowalski M. III Forum Naukowe Polskiej Szkoły Echokardiografii. 29 marca 2014
 70. Powikłania zakrzepowe u chorych z wadami wrodzonymi serca.
  Kowalski M. IV Konferencja Sekcji Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i dorosłych PTK. Krakow 31 maja 2014.
 71. Strain/strain rate – current aplications in heart defects.
  Kowalski M. 5th Macedonian Congress of Cardiology. 4-7 czerwca 2014. Skopje, Macedonia
 72. Niedomykalność trójdzielna – wskazania do operacji pierwotnej i wtórnej wady
  Kowalski M. XVIII Międzynarodowy Kongres PTK. Poznań 18-20 września 2014.
 73. Niedomykalność mitralna – uwaga na zastawkę trójdzielną
  Kowalski M. XVIII Międzynarodowy Kongres PTK. Poznań 18-20 września 2014.
 74. Ocena odkształcenia – od M-mode do 3D.
  Kowalski M. Vivid User Day. GE Healthcare. Olsztyn 26 września 2014.
 75. Strain/straion rate – nowe spojrzenie na czynność mięśnia sercowego
  Kowalski M. Forum Naukowe Polskiej Szkoły Echokardiografii. Warszawa 28 marca 2015.
 76. Zastosowania kliniczne oceny deformacji i rotacji serca.
  Kowalski M. Kurs echokardiografii zaawansowanej GE Healthcare. Łódź 9 kwietnia 2015.
 77. Przydatność oceny odkształcenia miokardium w diagnostyce chorego z wadą wrodzoną serca.
  Kowalski M. XVII Konferencja Sekcji Echokardiografii PTK. Wrocław 25.04.2015
 78. Jak rozumieć opis echo?
  Kowalski M. Konferencja Medycyny po Dyplomie. Warszawa 16.05.2015
 79. Right ventricular outflow tract dysfunction. Role of echocardiography.
  Kowalski M. Croecho. Opatija. Chorwacja 29.05.2015
 80. Strain/Strain Rate Imaging – potential applications in valvular heart defects
  Kowalski M. Echo of the White Nights. St. Petersburg 17-18 września 2015
 81. Wskazania do terapii re synchronizującej w wadach wrodzonych serca
  Kowalski M SENIT. Zakopane 3-5 marca 2016
 82. Wtórna niedomykalność mitralna. Jak oceniać rokowanie?
  Kowalski M V Forum Naukowe Polskiej Szkoły Echokardiografii. Warszawa 2 kwietnia 2016
 83. Pacjent po korekcji wady wrodzonej (ToF, TGA, Fontan)
  Kowalski M XVIII Ogólnopolska Konferencja Sekcji Echokardiografii PTK. Katowice 4 czerwca 2016
 84. Nowe techniki echokardiograficzne. Ocena odkształcenia, tempa odkształcenia i rotacji.
  Kowalski M XVIII Ogólnoppolska Konferencja Sekcji Echokardiografii PTK. Katowice 4 czerwca 2016
 85. Oncoecho. Ocena spoczynkowa lewej komory serca.
  Kowalski M XX Międzynarodowy Kongres PTK. Poznań 15-17 września 2016.
 86. Echokardiografia w TPVI.
  Kowalski M Warsztat Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Warszawa 29 października 2016
 87. Nowości w echokardiografii.
  Kowalski M XXIII Sympozjum naukowo-szkoleniowe Instytutu Kardiologii. Warszawa 19 listopada 2016
 88. Nowe czynniki ryzyka nagłego zgonu. Parametry echokardiografii tkankowej.
  Kowalski M XXIII Konferencja Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny PTK. Zakopane 1-3 marca 2017
 89. Ciąża u kobiety ze sztuczną zastawką. Co zrobić, czego się obawiać? Punkt widzenia kardiologa
  Kowalski M VII Konferencja Sekcji Wad Wrodzonych u Młodocianych i dorosłych. Warszawa 25 marca 2017
 90. Dorosły pacjent po korekcji wrodzonej wady zastawki aortalnej lub koarktacji aorty
  Kowalski M XIX Ogólnopolska Konferencja Sekcji Echokardiografii PTK. Lublin 12 maja 2017
 91. Ocena funkcji skurczowej i rozkurczowej lewej komory
  Kowalski M XIX Ogólnopolska Konferencja Sekcji Echokardiografii PTK. Lublin 13 maja 2017
 92. Dorosły z wadą wrodzoną. Czy wystarczy badanie echokardiograficzne?
  Kowalski M XXI Międzynarodowy Kongres PTK - Katowice, 21 - 23 września 2017
 93. Niewydolność serca
  Kowalski M XXI Międzynarodowy Kongres PTK - Katowice, 21 - 23 września 2017
 94. Metody oceny asynchronii skurczu.
  Kowalski M XX Ogólnopolska Konferencja Sekcji Echokardiografii PTK - Katowice, 11 – 12 maja 2018
 95. Ocena odkształcenia, tempa odkształcenia i rotacji.
  Kowalski M XX Ogólnopolska Konferencja Sekcji Echokardiografii PTK - Katowice, 11 – 12 maja 2018
 96. Evaluation of myocardial deformation – why needed, why expected?
  Kowalski M 30th Euroson Congress - Poznan, 6-9 września 2018
 97. The added value of strain to widen your clinical skills. A patient with ischemic cardiomyopathy.
  Kowalski M 22nd Annual Congress of EACVI. Milan. 5-8 December 2018
 98. Sekcja Wad Wrodzonych u Młodocianych i Dorosłych PTK. CRT w niewydolności serca u chorych z wadami wrodzonymi serca. Kowalski M. Kraków, 15-16 marca 2019
 99. Echo przed CRT. Wskazania AD 2019. Kowalski M. Polska Szkoła Echokardiografii Warszawa. 6 kwietnia 2019
 100. Zastawka trójdzielna. Kowalski M. XXI Ogólnopolska Konferencja Polecho. Łódź. 17-19 maja 2019
 101. Kardiomiopatia niedokrwienna – nowe zastosowania echokardiografii. Kowalski M. Jubileuszowe Sympozjum Instytutu Kardiologii 31 maja 2019
 102. XXIV Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Praktyczne zastosowanie echokardiograficznej oceny odkształcenia mięśnia sercowego. Wady zastawkowe. Kowalski M. 17 września 2020
 103. Sekcja echokardiografii PTK. Choroba niedokrwienna w wadach serca. Kowalski M. Rzeszów. 21 września 2019
 104. Konsekwencje obciążenia ciśnieniowego i objętościowego lewej komory.
  Kowalski M Konferencja PTK. Katowice. 26-28 września 2019
 105. Echokardiografia w stanach nagłych. – kiedy jest pomocna?
  Kowalski M. 4-5 października. Akademia po dyplomie. Warszawa. 4-5 października 2019
 106. XXIV Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Praktyczne zastosowanie echokardiograficznej oceny odkształcenia mięśnia sercowego. Wady zastawkowe. Kowalski M. 17 września 2020
 107. XXV Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Odkształcenie mięśnia sercowego – kiedy jego ocena jest użyteczna? Kardiomiopatie przerostowe. Kowalski M 22-25 września 2021
 108. 85 Wiosenna Konferencja Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Tetralogia Fallota – obrazowanie. Kowalski M. 23.04.2022
 109. XXVI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Odległe wyniki po zamknięciu ubytku przegrody międzyprzedsionkowej. Kowalski M. 24.09.2022
 110. Konferencja Naukowa ISIIC. Odkształcenie mięśnia sercowego – czy tylko podłużne ma znaczenie? Kowalski M. Katowice. 8-9 września 2023
 111. XXVII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Terapia resynchronizująca – wskazania, metody, wyniki. Kowalski M. Poznań, 28-30 września 2023
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych