Być lekarzem

KSIĄŻKI, ROZDZIAŁY, MONOGRAFIE …

 1. The right ventricle. Kowalski, T.Kukulski, A. Ionescu. Doppler Myocardial Imaging. A textbook. Leuven University Press, Leuven, Belgium 2003
 2. Nowe techniki echokardiograficzne. Pomiar wielkości i tempa regionalnego odkształcenia miokardium. Kowalski M. Echokardiografia. Via Medica. Gdańsk 2004
 3. Nowe techniki echokardiograficzne. Intensytometria ech rozproszonych (integrated backscatter). Kowalski M. Echokardiografia. Via Medica. Gdańsk 2004
 4. Wrodzona niedomykalność zastawki mitralnej. Kowalski M. Hoffman P. Echokardiografia Praktyczna. Medycyna Praktyczna. Kraków 2005
 5. Quantitative Stress Echocardiography – the potential role of regional velocity and deformation imaging. Fraser AG, Madler Ch, Payne N, Williams I, Kowalski M, Davidavicius G, Voigt JU. Doppler Myocardial Imaging. A textbook. BSWK. Hasselt Belgium 2006
 6. The right ventricle. Sutherland GR, Kowalski M, Kukulski T, Ionescu A. Doppler Myocardial Imaging. A textbook. BSWK. Hasselt Belgium 2006
 7. Metody ultradźwiękowe wykorzystywane w diagnostyce chorób mięśnia sercowego. Kowalski M. Echokardiograficzna ocena chorób mięśnia sercowego. Via Medica Gdańsk 2008 (współredaktor książki)
 8. Wady nabyte. Kowalski M. Kowalik E. Echokardiograficzna ocena chorób mięśnia sercowego. Via Medica Gdańsk 2008 (współredaktor książki)
 9. Wady Wrodzone. Szymański P. Kowalik E, Kowalski M. Echokardiograficzna ocena chorób mięśnia sercowego. Via Medica Gdańsk 2008 (współredaktor książki)
 10. Niestabilność hemodynamiczna. Kowalski M, Szymański P. Ostry dyżur echokardiograficzny. Medipage. Warszawa 2009.
 11. Możliwości wykorzystania telemedycyny w echokardiografii. Dobrowolski P, Szymański P, Kowalski M, Hoffman P. Telekardiologia, cz. I. Centrum Telekonsultacji TeleInterMed. Warszawa 2011.
 12. Diagnostyka wad serca. Echokardiografia. Kowalski M. Wady serca. t.I. Medical Tribune Polska. Warszawa 2013.
 13. Wrodzone wady serca. Anomalie przedsionków i przegrody międzyprzedsionkowej. Kowalski M. Demkow M, Różański J, Bilewska A. Wady serca. t.I. Medical Tribune Polska. Warszawa 2013.
 14. O zawale, kardiomiopatii i wadach w 100 echoszaradach. Kowalski M. Medical Tribune Polska. Warszawa 2015.
 15. Echokardiografia dopplerowska. Kowalski M. Echokardiografia kliniczna. I Medica. Warszawa 2017.
 16. Dorosły z przełożeniem wielkich pni tętniczych. Kowalski M, Kowalik E. Standardy kardiologiczne 2017 okiem echokardiografisty. Medical Tribune Polska. Gdańsk 2017
 17. Zastawka płucna. Kowalski M, Kowalik E. Standardy kardiologiczne 2018 okiem echokardiografisty. Medical Tribune Polska. Gdańsk 2018
 18. Przeciekowe wady serca. Kowalski M, Kowalczyk M. Standardy kardiologiczne 2019 okiem echokardiografisty. Medical Tribune Polska. Gdańsk 2019
 19. Wrodzone wady serca u osób dorosłych. Dobrowolski P. Kordybach-Prokopiuk M, Kowalski M. Diagnostyka kardiologiczna w praktyce. PZWL Wydawnictwo Lekarskie Warszawa 2019.
 20. Przetrwały otwór owalny jako prawdopodobna przyczyna udaru niedokrwiennego mózgu – aktualne postępowanie. Kowalczyk M, Kowalski M. Medical Tribune Polska 2020.
 21. Stany nagłe. Kardiologia. Echokardiografia w stanach nagłych. Kowalski M. Medical Tribune Polska 2020.
 22. Anomalie przedsionków i przegrody międzyprzedsionkowej. Kowalski M, Demkow M, Różański J, Bilewska A. Wady serca. Wydanie II. Medical Tribune Polska 2021.
 23. Echokardiografia. Kowalski M. Wady serca. Medical Tribune Polska 2021.
 24. Wady wrodzone serca u osób dorosłych. Patologie przegrody międzyprzedsionkowej. Kowalski M, Kowalczyk M. Podręcznik Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 2023.
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych