Być lekarzem

...I CZASOPISMA

 1. Nawracające bakteryjne zapalenie wsierdzia z zajęciem zastawki trójdzielnej po operacyjnej korekcji wrodzonej wady serca. Kowalski M, Rydlewska-Sadowska W, Różański J, Borowiecka E. Kard Pol 1992;37:314-316
 2. Zwężenie drogi odpływu lewej komory wywołane uciskiem przez guz śródpiersia. Rydlewska-Sadowska W, Kowalski M, Borowiecka E, Polkowski J, Szaroszyk W. Kard Pol 1993;38:441-444
 3. Zastosowanie analizy zmienności rytmu zatokowego w ocenie wyników próby pionizacji u osób z nawracającymi omdleniami niewyjaśnionego pochodzenia. Kowalski M. Elektrofizjolofia i Stymulacja Serca (obecnie Folia Cardiologica Excerpta) 1996;3:38-43
 4. Test stresu arytmetycznego w ocenie dysfunkcji wegetatywnej u pacjentów z nawracającymi omdleniami niewyjaśnionego pochodzenia. Kowalski M. Elektrofizjolofia i Stymulacja Serca (obecnie Folia Cardiologica Excerpta) 1996;3:44-48
 5. Test głębokich wdechów jako próba oceny napięcia wagalnego u pacjentów z nawracającymi omdleniami niewyjaśnionego pochodzenia. Kowalski M. Elektrofizjolofia i Stymulacja Serca (obecnie Folia Cardiologica Excerpta) 1996;3:49-53
 6. Analiza snu u pacjentów z nawracającymi omdleniami niewyjaśnionego pochodzenia. Kowalski M. Elektrofizjolofia i Stymulacja Serca (obecnie Folia Cardiologica Excerpta) 1998;5:33-37
 7. Próba wysiłkowa w ocenie dysfunkcji wegetatywnej u osób z nawracającymi omdleniami niewyjaśnionego pochodzenia. Kowalski M. Elektrofizjolofia i Stymulacja Serca (obecnie Folia Cardiologica Excerpta) 1998;5:106-112
 8. Ischemic neurologic event in a child as a result of ventricular septal aneurysm. Kowalski M, Hoffman P, Różański J, Rydlewska –Sadowska W. J Am Soc Echocardiogr 1998;11:1161-1162
 9. Results of sympathetic provocative tests in patients with recurrent syncope. Kowalski M.
  Monduzzi Editore 1998. XIII World Congress of Cardiology: 937-942
 10. Deep breathing test and sleep analysis in patients with recurrent syncope. Kowalski M.
  Monduzzi Editore 1998. XIII World Congress of Cardiology: 949-952
 11. Ocena zmienności rytmu zatokowego w teście pochyleniowym. Kowalski M.
  Folia Cardiologica 1999;6 (supl II):27-28
 12. Clinical and echocardiographic assessment of right-to-left shunt across an atrial septal defect secondary to tricuspid regurgitation. Kowalski M, Hoffman P, Siudalska H, Jakubowska E, Rydlewska-Sadowska W. Acta Cardiol 2001;56:233-237
 13. Nieoperacyjne zamykanie ubytków międzyprzedsionkowych typu drugiego przy pomocy zapinki Amplatza. Demkow M, Rużyłło W, Konka M, Kępka C, Wilczyński J, Jakubowska E, Kowalski M, Rydlewska-Sadowska W. Kardiol Pol 2001;54:205-209
 14. Transvenous closure of moderate and large secundum atrial septal defects in adults using the Amplatzer septal occluder. Demkow M, Rużyłło W, Konka M, Kępka C, Kowalski M, Wilczyński J, Rydlewska-Sadowska W. Catheter Cardiovasc Interv 2001;52(2):188-193
 15. Can natural strain and strain rate quantify regional myocardial deformation? A study in healthy subjects. Kowalski M, Kukulski T, Jamal F, D’hooge J, Weidemann F, Rademakers F, Bijnens B, Hatle L, Sutherland GR. Ultrasound in Med & Biol 2001;27(8):1087-1097
 16. Doppler myocardial imaging. A new tool to assess regional inhomogeneity in cardiac function. Weidemann F, Kowalski M, D’hooge J, Bijnens B, Sutherland GR. Basic Res Cardiol 2001;96(6):595-605
 17. Two-dimensional myocardial strain rate estimation using "snakes". D'hooge J, Bijnens B, Kowalski M, Barrios L, Thoen J, VandeWerfF,SutherlandGR,SuetensP.Proceedings IEEE International Ultrasonics Symposium, Atlanta, p. 1177-1180, 2001
 18. Quantification of regional left and right ventricular radial and longitudinal function in healthy children using ultrasound-based strain rate and strain imaging. Weidemann F, Eyskens B, Jamal F, Mertens L, Kowalski M, D’hooge J, Bijnens B, Gewillig M, Rademakers F, Hatle L, Sutherland G.R. J Am Soc Echocardiogr 2002;15:20-8
 19. Myocardial function defined by strain rate and strain during alterations in inotropic states and
  heart rate. Weidemann F, Jamal F, Sutherland GR, Claus P, Kowalski M, Hatle L, De Scheerder I, Bijnens B, Rademakers FE. Am J Physiol 2002;283:H792-H799
 20. Can strain rate and strain quantify changes in regional systolic function during dobutamine infusion, B- blockade, and atrial pacing – implications for quantitative stress echocardiography. Weidemann F, Jamal F, Kowalski M, Kukulski T, D’hooge J, Bijnens B, Hatle L, De Scheerder I, Sutherland G.R. J Am Soc Echocardiogr 2002;15:416-24
 21. Quantification of regional right and left ventricular function by ultrasonic strain rate and strain indexes after surgical repair of tetralogy of Fallot. Weidemann F, Eyskens B, Mertens L, Dommke C, Kowalski M, Simmons L, Claus P, Bijnens B, Gewillig M, Hatle L, Sutherland GR. Am J Cardiol 2002;90:133-138
 22. The feasibility of ultrasonic regional strain and strain rate imaging in quantifying dobutamine stress echocardiography. Kowalski M, Herregods MC, Herbots L, Weidemann F, Simmons L, Strotmann J, Dommke C, D’hooge J, Claus P, Bijnens B, Hatle L, Sutherland GR. Eur J Echocardiogr 2003;4:81-91
 23. The potential value of ultrasonic deformation measurement in differentating regional ischaemic substrates during dobutamine stress echocardiography. Kowalski M, Herbots L, Weidemann F, Dommke C, Mertens P, Mortelmans L, Bijnens B, Herregods MC, Sutherland GR. Eur J Echocardiogr 2003;4:23-28
 24. Can regional Strain and Strain Rate measurement be performed during both dobutamine and exercise echocardiography, and do regional deformation responses differ with different forms of stress testing? Davidavicius G, Kowalski M, Wiliams I, D’hooge J, Di Salvo G, Pierre-Justin G, Claus P, Rademakers F, Herregods MC, Fraser A, Pierard LA, Bijnens B, Sutherland GR. J Am Soc Echocardiogr 2003;16:299-308
 25. Characterizing abnormal regional longitudinal function in arrhythmogenic right ventricular dysplasia. The potential clinical role of ultrasonic myocardial deformation imaging. Herbots L, Kowalski M, Vanhaecke J, Hatle L, Sutherland GR. Eur J Echocardiogr 2003;4:101-107
 26. Tłuszczowy przerost przegrody międzyprzedsionkowej. Szymański P, Wójcik A, Stańczuk-Kwiatek H, Kowalski M, Bekiesińska M, Hoffman P. Kardiol. Pol. 2003;59:328-330
 27. One dimensional ultrasonic strain and strain rate imaging: A new approach to the quantitation of regional myocardial function In patients with aortic stenosis. Kowalski M, Herbots L, Weidemann F, Breithardt O, Strotmann Davidavicius G, D’hooge J, Claus P, Bijnens B, Herregods M.C, Gutherland GR. Ultrasound in Med.&Biol. 2003;29:1085-1092
 28. The role of echocardiography in diagnosing double chambered right ventricle in adults.
  Hoffman P, Wojcik AW, Rozanski J, Siudalska H, Jakubowska E, Wlodarska EK, Kowalski M. Heart. 2004;90:789-93
 29. Serce trójprzedsionkowe u osoby dorosłej. Gajewska K, Kowalski M, Hoffman P. Kardiol. Pol. 2004;61:492
 30. Regional right and left ventricular function after the Senning operation: an ultrasonic study of strain rate and strain. Eyskens B, Weidemann F, Kowalski M, Bogaert J, Dymarkowski S, Bijnens B, Gewillig M, Sutherland G, Mertens L. Cardiol Young. 2004 Jun;14(3):255-64.
 31. An electric storm in a patient with old myocardial infarction--role of Purkinje fibers, ICD and ablation. Szumowski Ł, Kułakowski P, Walczak F, Bodalski R, Kowalski M, Kepski R, Szufladowicz E. Kardiol Pol. 2004 Jun;60(6):619-25
 32. Postępy w echokardiografii. Hoffman P, Klisiewicz A, Kowalski M. Medycyna po dyplomie 2005 Supl. 13:60-64
 33. Nieoperacyjne zamykanie przetrwałych przewodów tętniczych u dorosłych. Kępka C, Demkow M, Rużyłło W, Kowalski M, Dzielińska Z, Księżycka E, Hoffman P. Postępy w kardiologii interwencyjnej. 2005;1 (2):78-85
 34. 79-letnia kobieta z nawracającym napadowym migotaniem przedsionków i zwężeniem lewego ujścia żylnego. Kowalik E, Kowalski M, Hoffman P. Medycyna Praktyczna 2005;1-2:183-186
 35. Dysfunkcja wszczepionej zastawki – diagnostyka i wybrane aspekty kliniczne. Kowalski M, Hoffman P. Medycyna po dyplomie. 2006, 15(128)
 36. Istotna niedomykalność zastawki trójdzielnej jako powikłanie zabiegu wszczepienia układu stymulującego. Kowalik E, Kowalski M, Różański J, Hoffman P. Kardiol Pol 2006;64:1309-1311
 37. Echokardiografia w praktyce klinicznej – Standardy Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa kardiologicznego 2007. Zespół autorów. Kardiol Pol 2007;65:1142-1162
 38. Echokardiografia w warunkach stwierdzanego szmeru serca – czy rzeczywiście ostateczne rozpoznanie? Mirosław Kowalski. Kardiologia na co dzień. 2007, (2), 4
 39. Postępy w echokardiografii. Kowalski M, Klisiewicz A, Hoffman P. Medycyna po dyplomie. 2007, Suppl 06/07:16-20
 40. Dziesięć lat doświadczeń z przez naczyniowym zamykaniem ubytków międzyprzedsionkowych typu drugiego. Demkow M, Rużyłłow W, Konka M, Kępka C, Wolski P, Banaś S, Sitkowska-Rysiak E, Kowalski M, Różański J, Hoffman P. Post Kardiol Interw 2007;3,4(10):184-192
 41. Tetralogia Fallota i inne wady z pierwotnie zmniejszonym przepływem płucnym. Kowalik E, Kowalski M, Konka M, Hoffman P. Kardiologia po Dyplomie 2007;6,9:60-65
 42. Wady z przeciekiem lewo-prawym. Konka M, Kowalski M, Hoffman P. Kardiologia po Dyplomie 2007;6,10:75-84
 43. Wrodzone złożone skorygowane przełożenie wielkich pni tętniczych (ccTGA) – trudności w postępowaniu. Niewiadomska J, Demkow M, Różański J, Kuśmierczyk M, Kowalski M, Hoffman P. Polski Przegl Kardiol 2008;10,4:338-342
 44. Regional left ventricular myocardial shortening in normotensive patients late after aortic coarctation repair - normal or impaired? Kowalski M, Kowalik E, Kotliński K, Szymański P, Kuśmierczyk M, Rózański J, Hoffman P. Ultrasound Med Biol. 2009 Dec;35(12):1947-52.
 45. Deleterious effect of unintentional pacing from the middle cardiac vein in a patient with congenitally corrected transposition of the great arteries and ventricular septal defect. The beneficial effect of cardiac resynchronization therapy after heart surgery. Przybylski A, Kowalski M, Maciag A, Szumowski L. J Interv Card Electrophysiol. 2009 Jan;24(1):67-70
 46. Non-surgical, transcatheter pulmonary valve implantation - first experience. Demkow M, Ruzyłło W, Włodarska EK, Kowalski M, Miśko J, Spiewak M, Siudalska H, Wolski P. Kardiol Pol. 2009 Jan;67(1):110-4.
 47. Wybrane zagadnienia opieki nad chorym z siniczą wadą serca przed i po leczeniu zabiegowym. Kowalik E, Kowalski M, Kordybach M, Hoffman P. Polski Przegląd Kardiologiczny 2009, 11,4,275-282.
 48. Heart failure in a patient with corrected transposition of the great arteries. When is biventricular pacing indicated? Kordybach M, Kowalski M, Hoffman P. Acta Cardiol. 2009 Oct;64(5):673-6.
 49. Anterior leaflet on the leash: unusual cause of congenital severe mitral regurgitation. Hoffman P, Kordybach M, Rózański J, Kuśmierczyk M, Kowalski M. Eur J Echocardiogr. 2009 Jun;10(4):567-8
 50. Wady z przeciekiem lewo-prawym u dorosłych przed i po leczeniu zabiegowym. Niewiadomska J, Kowalski M, Kowalik E, Hoffman P. Polski Przegląd Kardiologiczny 2009,11,3, 205-209
 51. Wady wrodzone ze zwiększonym obciążeniem następczym lewej komory. Kordybach M, Kowalski M, Niewiadomska J, Hoffman P. Polski Przegląd Kardiologiczny 2009,11,2,116-121
 52.  Left ventricular torsional deformation - another improvement in echocardiography equipment Kowalski M. Kardiol Pol. 2009 Oct;67(10):1077.
 53. Postępy w echokardiografii. Kowalski M, Szymański P. Medycyna po dyplomie. 2010/02(7) POL-PAVTI--Polish report on transcatheter pulmonary artery valve implantation of Melody-Medtronic prosthesis in the first 14 patients in Poland. Ruzyłło W, Demkow M, Włodarska EK, Kowalski M, Spiewak M, Siudalska H, Wolski P, Miśko J, Hoffman P, Kusa J, Szkutnik M, Białkowski J, Fiszer R, Urbańska E, Sondergaard L. Kardiol Pol. 2009 Oct;67(10):1155-61
 54. Przeznaczyniowe wszczepienie zastawki płucnej – wczesne wyniki pierwszych zabiegów w Polsce. Rużyłło W, Włodarska EK, Demkow M, Śpiewak M, Sondergaard L, Kowalski M, Małek ŁA, Petryka J, Siudalska H, Wolski P, Miśko J, Hoffman P. Post Kardiol Interw 2009;5,1(15):7-17
 55. Ogólnopolski raport POL-PAVTI z nieoperacyjnego wszczepienia biologicznej zastawki płucnej Melody-Medtronic u pierwszych w Polsce 14 chorych. Rużyłło W, Demkow M, Włodarska EK, Kowalski M, Śpiewak M, Siudalska H, Wolski P, Miśko J, Hoffman P, Kusa J, Szkutnik M, Białkowski J, Fiszer R, Urbańska E, Sondergaard L. Post Kardiol Interw 2009;5,3(17):137-143
 56. Endogenous catecholamine levels and function of the systemic right ventricle following atrial switch. Szymański P, Klisiewicz A, Lubiszewska B, Janas J, Barańska K, Lipczyńska M, Kowalski M, Rózański J, Hoffman P. Int J Cardiol. 2010 Jan 7;138(1):81-6
 57.  A dual-chamber, thick-walled cardiac phantom for use in cardiac motion and deformation imaging by ultrasound. Lesniak-Plewinska B, Cygan S, Kaluzynski K, D'hooge J, Żmigrodzki J, Kowalik E, Kordybach M, Kowalski M. Ultrasound Med Biol. 2010 Jul;36(7):1145-56
 58. Postępy w echokardiografii. Kowalski M, Szymański P. Medycyna po Dyplomie 2010;2(7): 29-36
 59. Infekcyjne zapalenie wsierdzia obejmujące zastawkę aortalną i mitralną wywołane Streptococcus bovis u 74 letniego pacjenta z sześciomiesięcznym wywiadem stanów gorączkowych. Rybicka J, Kowalski M, Hoffman P, Kusmierczyk M, Różański J. polskie Przegląd Kardiol 2010;12 (4):320-323
 60. Ocena wad wrodzonych u dorosłych – kiedy tomografia komputerowa może uzupełnić badanie echo? Michałowska I, Kowalski M, Kwiatek P, Hoffman P.Polski Przeglad Kardiol 2010;12(4):291-296
 61. Comment to article. Odkształcenie ściany aorty -- czy ważne w chorobie niedokrwiennej? Kowalski M. Kardiol Pol. 2010 Dec;68(12):1360
 62. Infective endocarditis in a patient with ventricular septal defect. Dobrowolski P, Kowalski M, Hoffman P. Kardiol Pol. 2010 Apr;68(4):479-81.
 63. Early and one year results of transvascular pulmonary valve implantation in patients after Tetralogy of Fallot, Ross and Rastelli operations. Biernacka EK, Demkow M, Śpiewak M, Sindergaard L, Kowalski M, Siudalska H, Wolski P, Miśko J, Hoffman P. Rużyłło W. Post Kardiol Interw 2010;6,3(21):104-111
 64. The impact of pulmonary regurgitation on right ventricular regional myocardial function: an echocardiographic study in adults after total repair of tetralogy of fallot. Kowalik E, Kowalski M, Różański J, Kuśmierczyk M, Hoffman P. J Am Soc Echocardiogr 2011 Nov;24(11):1199-204
 65. Anomalous origin of the right coronary artery from the pulmonary artery coexisting with aortopulmonary window and partial abnormal drainage of the pulmonary vein. Hoffman P, Dobrowolski P, Pregowski J, Kowalski M. Eur J Echocardiogr. 2011 Oct;12(10):803
 66. Parachute mitral valve in a young adult with recurrent pulmonary oedema. Rybicka J, Dobrowolski P, Kuśmierczyk M, Rózański J, Kowalski M, Hoffman P. Acta Cardiol. 2011 Jun;66(3):401-3 (0.975)
 67. Ciężkie tętnicze nadciśnienie płucne po operacji zamknięcia ubytku przegrody międzyprzedsionkowej i korekcji częściowego nieprawidłowego spływu żył płucnych. Rybicka J, Kowalski M, Michałowska I, Hoffman P. Polski Przegląd Kardiol 2011;13(4):269-272
 68. Right ventricular outflow tract obstruction as a confounding factor in the assessment of the impact of pulmonary regurgitation on the right ventricular size and function in patients after repair of tetralogy of Fallot. Spiewak M, Biernacka EK, Małek ŁA, Petryka J, Kowalski M, Miłosz B, Zabicka M, Miśko J, Rużyłło W. J Magn Reson Imaging. 2011;33(5):1040-6.
 69. Is right ventricular myocardial deformation affected by degree of interatrial shunt in adults? Kowalik E, Kowalski M, Hoffman P. Eur J Echocardiogr. 2011 May;12(5):400-5
 70. Quantitative assessment of pulmonary regurgitation in patients with and without right ventricular tract obstruction. Spiewak M, Biernacka EK, Małek ŁA, Miśko J, Kowalski M, Miłosz B, Petryka J, Zabicka M, Rużyłło W. Eur J Radiol. 2011 Nov;80(2):e164-8.
 71. Izolowany rozszczep przedniego płatka zastawki mitralnej – rzadka wrodzona przyczyna niedomykalności mitralnej u dorosłych. Trybuch A, Kowalski M, Hoffman P. Polski Przegląd Kardiologiczny; 2011;13(2):129-31 (1.2)
 72. Gender differences in angiotensin II and aldosteron secretion in patients with pressure overloaded systemic right ventricles are similar to those observed in systemic arterial hypertension. Szymanski P, Klisiewicz A, Lubiszewska B, Lipczynska M, Kowalski M, Janas J, HoffmanP. Int J Cardiol. 2011;147(3): 366-370 )
 73. Percutaneous pulmonary valve implantation preceded by routine presenting with a bare metal stent. Demkow M, Biernacka EK, Spiewak M, Kowalski M, Siudalska H, Wolski P, Sondergaard L, Misko J, Hoffman P, Ruzyllo W. Catheter Cardiovasc Interv. 2011;77(3):381-389
 74. Surgical treatment of partial atrioventricular canal in a 69 year-old woman with secondary pulmonary hypertension. Woźniak S, Kuśmierczyk M, Kuśmierski K, Kowalski M, Różański J. Kardiol Pol. 2011;69(9):945-7
 75. Coronary artery fistula in a 70 year-old woman with myocardial infarction. Konopka A, Kumor M, Juraszyński Z, Kowalski M, Zagrodzka M, Stępińska J. Kardiol Pol. 2011;69(9):940-1
 76. Scimitar syndrome in an adult - partial anomalous pulmonary venosus connection. Dobrowolski P, Zaborowska E, Michałowska I, Kowalski M, Hoffman P. Kardiol Pol 2011;69(12):1282-4
 77. The ratio of right ventricular volume to left ventricular volume reflects the impact of pulmonary regurgitation independently of the method of pulmonary regurgitation quantification. Śpiewak M, Małek ŁA, Petryka J, Mazurkiewicz Ł, Miłosz B, Biernacka EK, Kowalski M, Hoffman P, Demkow M, Miśko J, Rużyłło W. Eur J Radiol 2012 Oct;81(10):e977-8
 78. Repaired tetralogy of Fallot: ratio of right ventricular volume to left ventricular volume as a marker of right ventricular dilatation. Spiewak M, Małek ŁA, Petryka J, Mazurkiewicz Ł, Werys K, Biernacka EK, Kowalski M, Hoffman P, Demkow M, Miśko J, Ruzyłło W. Radiology 2012 Oct;265(1):78-86
 79. Ulcerated plaques of the aorta as a cause of ischaemic stroke Rybicka J, Kowalski M, Michałowska I, Hoffman P. Kardiol Pol 2012;70(5):524-6
 80. Successful reoperation of the valveless calcified right atrium to right ventricle conduit in an adult patient with tricuspid atresia after Fontan procedure. Rybicka J, Kowalski M, Różański J, Hoffman P. Eur J Cardiothorac Surg 2012 Mar;41(3):e18-20
 81. A rare case of biventricular non-compaction cardiomyopathy associated with ventricular septal defect and atrial septal aneurysym. Kordybach M, Kowalski M, Małek L, Hoffman P. Cardiol J. 2012;19(6):652-3
 82. Dwupłatkowa zastawka aortalna z tętniakiem aorty wstępującej – podłoże genetyczne choroby. Rybicka J, Kuśmierczyk M, Kowalski M, Hoffman P. Postep Kardiol Inter 2012;8;2 (28):120-125
 83. Papillary Muscle Dyssynchrony in Patients with Systolic Left Ventricular Dysfunction. Kordybach M, Kowalski M, Kowalik E, Hoffman P. Scand Cardiovasc J, 2012; 46(1):16-22
 84. Determinants of left- and right‑ventricular ejection fractions in patients with repaired tetralogy of Fallot: a cardiac magnetic resonance imaging study. Spiewak M, Małek LA, Petryka J, Mazurkiewicz L, Marczak M, Biernacka EK, Kowalski M, Hoffman P, Demkow M, Miśko J, Rużyłło W. Pol Arch Med Wewn. 2013;123(10):539-46
 85. Percutaneous edwards SAPIEN™ valve implantation for significant pulmonary regurgitation after previous surgical repair with a right ventricular outflow patch. Demkow M, Rużyłło W, Katarzyna Biernacka E, Kalińczuk L, Spiewak M, Kowalski M, Sitkowska E, Kuśmierczyk M, Różanski J, Banaś S, Chmielak Z, Hoffman P. Catheter Cardiovasc Interv. 2013 Jun 27
 86. Forty-three-years proper functioning of the Starr-Edwards tricuspid valve prosthesis in the patient with Ebstein's anomaly. Kozicka UA, Biernacka EK, Kowalski M, Hoffman P. Kardiol Pol. 2013;71(1):106
 87. Electrocardiographic characteristics of the right ventricle following hemodynamic improvement after percutaneous pulmonary valve implantation, one year follow-up. Piotrowicz E, Biernacka EK, Mazgaj M, Fronczak A, Demkow M, Rużyłło W, Kowalski M, Spiewak M, Hoffman P, Piotrowski W, Piotrowicz R. J Electrocardiol. 2014;47(5):612-7
 88. To uncover what is unknown or forgotten - cardiac magnetic resonance in the identification of vascular pathologies in patients after tetralogy of Fallot repair. Spiewak M, Małek LA, Biernacka EK, Kowalski M, Hoffman P, Demkow M, Miśko J, Rużyłło W, Marczak M. Postępy Kardiol Interwencyjnej. 2014;10(2):104-9
 89. Percutaneous Edwards SAPIEN(™) valve implantation for significant pulmonary regurgitation after previous surgical repair with a right ventricular outflow patch.Demkow M, Rużyłło W, Biernacka EK, Kalińczuk Ł, Spiewak M, Kowalski M, Sitkowska E, Kuśmierczyk M, Różanski J, Banaś S, Chmielak Z, Hoffman P. Catheter Cardiovasc Interv. 2014 Feb 15;83(3):474-81.
 90. Cardiothoracic ratio may be misleading in the assessment of right- and left-ventricular size in patients with repaired tetralogy of Fallot. Spiewak M, Małek LA, Biernacka EK, Kowalski M, Michałowska I, Hoffman P, Miśko J, Demkow M, Rużyłło W, Marczak M. Clin Radiol. 2014 Jul;69(7):e1-8
 91. Factors associated with biventricular dysfunction in patients with repaired tetralogy of Fallot. Spiewak M, Małek LA, Petryka J, Mazurkiewicz L, Marczak M, Biernacka EK, Kowalski M, Hoffman P, Demkow M, Miśko J, Rużyłło W. Kardiol Pol. 2014 Mar 27
 92. Aortic pathology in patients with bicuspid aortic valve assessed with computed tomography angiography. Michałowska IM, Kruk M, Kwiatek P, Hryniewiecki T, Kowalski M, Furmanek MI, Oleksiuk T, Waniewska J, Hoffman P. J Thorac Imaging. 2014;29(2):113-7.
 93. Jak rozpoznawać dysfunkcję sztucznej zastawki? Kowalski M. Kardiologia po Dyplomie 2014; 13 (1)
 94. What can pulmonary regurgitation indices reflect in patients after tetralogy of Fallot repair? Kordybach-Prokopiuk M, Kowalski M, Hoffman P. Kardiol Pol. 2015;73,1:31-39.
 95. Influence of percutaneous pulmonary valve implantation on exercise capacity: What group of patients benefits most from the intervention? Biernacka EK, Piotrowicz E, Fronczak A, Mazgaj M, Demkow M, Rużyłło W, Śpiewak M, Kowalski M, Piotrowicz R, Weroński K, Hoffman P. Cardiol J. 2015 Mar 3. doi: 10.5603/CJ.a2015.0013
 96. A Heart With Quadruple Atria: Does it Exist? Kowalczyk M, Kowalski M, Konka M, Michałowska I, Hoffman P. Circulation. 2015 Aug 11;132(6):547-8.Atrial tachycardia ablation in patients with functional single ventricle after Fontan surgery. Derejko P, Rybicka J, Biernacka EK, Walczak F, Kowalski M, Urbanek P, Bodalski R, Orczykowski M, Oręziak A, Duliban J, Hoffman P, Szumowski Ł.Kardiol Pol. 2015 Nov 17
 97. Echocardiography vs magnetic resonance imaging in assessing ventricular function and systemic atrioventricular valve status in adults with congenitally corrected transposition of the great arteries. Kowalik E, Mazurkiewicz Ł, Kowalski M, Klisiewicz A, Marczak M, Hoffman P. Echocardiography. 2016 Aug 20
 98. Transthoracic ultrasonic tissue indices identify patients with severe left anterior descending artery stenosis. Correlation with fractional flow reserve. Pilot study.Dobrowolski P, Kowalski M, Rybicka J, Lech A, Tyczyński P, Witkowski A, Hoffman P.Kardiol Pol. 2016;74(9):1010-5.
 99. Significant narrowing of the aortic homograft in the aortic ascendens position. Dobrowolski P, Kowalski M, Michałowska I, Hoffman P.Eur J Cardiothorac Surg. 2016 Sep 15
 100. Multiple congenital arteriovenous fistulas draining into the right internal mammary vein with a large internal mammary varicose vein. Rybicka J, Kowalski M, Demkow M, Dobrowolski P, Hoffman P.Eur Heart J Cardiovasc Imaging. 2016 Sep;17(9):1067
 101. Global area strain is a sensitive marker of subendocardial damage in adults after optimal repair of aortic coarctation: three-dimensional speckle-tracking echocardiography data. Kowalik E, Kowalski M, Klisiewicz A, Hoffman P. Heart Vessels. 2016 Nov;31(11):1790-1797.
 102. Kardiolog przejmuje pacjenta od kardiologa dziecięcego – problemy niekardiologiczne. Kowalski M. Kardiologia po Dyplomie. 2016;7-8:57-62
 103. Kardiolog przejmuje pacjenta od kardiologa dziecięcego – problemy niekardiologiczne. Kowalski M. Kardiologia po Dyplomie. 2016;7-8:57-62
 104. Kardiolog przejmuje pacjenta od kardiologa dziecięcego – problemy kardiologiczne. Kowalski M. Kardiologia po Dyplomie. 2016;9-10:40-49
 105. Takeuchi's repair in adult woman with Bland-White-Garland Syndrome and silent myocardial ischemia. Andrzej Juraszek, Anna Drohomirecka, Elżbieta Katarzyna Biernacka, Anna Klisiewicz, Mirosław Kowalski, Piotr Hoffman, Jacek Różański, Mariusz Kuśmierczyk: Chirurgia, 2016, 29 (6), 210-212
 106. Extended myectomy in the treatment of patients with hypertrophic obstructive cardiomyopathy. Kuć M, Kołsut P, Różański J, Dąbrowski M, Kłopotowski M, Kumor M, Kowalski M, Kopyłowska N, Kuriata J, Kuśmierczyk M. Kardiochir Torakochirurgia Pol. 2016 Dec;13(4):300-304
 107. Global area strain is a sensitive marker of subendocardial damage in adults after optimal repair of aortic coarctation: three-dimensional speckle-tracking echocardiography data. Kowalik E, Kowalski M, Klisiewicz A, Hoffman P. Heart Vessels. 2016 Nov;31(11):1790-1797
 108. 2007-2016 Zagadka echokardiograficzna, Echoporada, echoszarada, Kowalski M. Kardiologia po Dyplomie (łącznie 100 odcinków).
 109. Significant narrowing of the aortic homograft in the aortic ascendens position. Dobrowolski P, Kowalski M, Michałowska I, Hoffman P. Eur J Cardiothorac Surg. 2017;51(2):395
 110. Effect of Transmural Extent of the Simulated Infarction in a Left Ventricular Model on Displacement and Strain Distribution Estimated from Synthetic Ultrasonic Data. Żmigrodzki J, Cygan S, Leśniak-Plewińska B, Kowalski M, KaŁużyński K. Ultrasound Med Biol. 2017 Jan;43(1):206-217
 111. Pregnancy After Transcatheter Pulmonary Valve Implantation. Kozicka U, Weroński K, Rużyłło W, Demkow M, Kowalski M, Śpiewak M, Piotrowicz E, Siudalska H, Hoffman P, Biernacka EK. Can J Cardiol. 2017 Dec;33(12):1737
 112. Algorytmy nieinwazyjnej diagnostyki obrazowej w kardiologii.  Sinica. Kowalski M, Miszalski-Jamka K, Kostkiewicz M. Kardiologia Polska 2017; 75 (supl. VII): S109
 113. Algorytmy nieinwazyjnej diagnostyki obrazowej w kardiologii.  Obrzęki. Kowalski M, Miszalski-Jamka K, Kaźmierczak –Dziuk A. Kardiologia Polska 2017; 75 (supl. VII): S110
 114. Algorytmy nieinwazyjnej diagnostyki obrazowej w kardiologii.  Omdlenie. Kowalski M, Miszalski-Jamka K. Kardiologia Polska 2017; 75 (supl. VII): S112
 115. Algorytmy nieinwazyjnej diagnostyki obrazowej w kardiologii.  Kołatanie serca. Kowalski M, Miszalski-Jamka K. Kardiologia Polska 2017; 75 (supl. VII): S113
 116. Algorytmy nieinwazyjnej diagnostyki obrazowej w kardiologii.  Kaszel, krwioplucie. Kowalski M, Kępka C. Kaźmierczak –Dziuk A. Kardiologia Polska 2017; 75 (supl. VII): S114
 117. Algorytmy nieinwazyjnej diagnostyki obrazowej w kardiologii.  Echokardiografia. Gackowski A, Lipiec P, Kowalski M, Fijalkowski M, Hoffman P. Kardiologia Polska 2017; 75 (supl. VII): S78
 118. High-Sensitive Cardiac Troponin T and Systemic Right Ventricular Area Predict Outcomes in Adults With Congenitally Corrected Transposition. Kowalik E, Klisiewicz A, Kowalski M, Rybicka J, Baranowski R, Biernacka EK, Hoffman P. Can J Cardiol. 2018 Sep;34(9):1129-1136.
 119. Echokardiograficzne badanie przezprzełykowe u dorosłych — wytyczne Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Transesophageal echocardiography in adults — guidelines of the Working Group on Echocardiography of the Polish Cardiac Society. Lipiec P, Bąk J, Braksator W, Fijałkowski M, Gackowski A, Gąsior Z, Kasprzak JD, Klisiewicz A, Kowalski M, Kukulski T, Mizia-Stec K, Płońska-Gościniak E, Pruszczyk P, Sobkowicz B, Szymański P, Szyszka A, Trojnarska O, Wysokiński A, Hoffman P. Kardiol Pol 2018; 76, 2: 488–493
 120. Echokardiograficzne badanie przezklatkowe u dorosłych — wytyczne Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Transthoracic echocardiography in adults — guidelines of the Working Group on Echocardiography of the Polish Cardiac Society. Lipiec P, Bąk J, Braksator W, Fijałkowski M, Gackowski A, Gąsior Z, Kasprzak JD, Klisiewicz A, Kowalski M, Kukulski T, Mizia-Stec K, Płońska-Gościniak E, Pruszczyk P, Sobkowicz B, Szymański P, Szyszka A, Trojnarska O, Wysokiński A, Hoffman P. Kardiol Pol 2018; 76, 2: 494-498
 121. Differences in regional diastolic function between restrictive and normal physiology of right ventricle in adult patients late after tetralogy of Fallot repair. Kordybach-Prokopiuk M, Dobrowolski P, Kowalski M, Hoffman P. Kardiol Pol. Kardiol Pol. 2018;76(10):1458-1464.
 122. Choroba wieńcowa u pacjenta z nabytą wadą serca. Kowalczyk M. Kowalski M. Kard p Dyp 2019 czerwiec 39-49
 123. Choroba wieńcowa u pacjenta z wrodzoną wadą serca. Kowalczyk M. Kowalski M. Kard p Dyp 2019 sierpień 40-52
 124. Pułapki w diagnostyce wad wrodzonych serca. Kowalczyk M, Kowalski M. Kard p Dyp 2019 grudzień
 125. Zapalenie mięśnia sercowego indukowane klozapiną w trakcie leczenia pochodnymi kwasu walproinowego: opis przypadku. Piotr Jahołkowski, Julita Niewiadomska, Jacek Wciórka, Mirosław Kowalski, Piotr Świtaj. Psychiatr. Pol. 2019; 53: 997–1002
 126. Is there any role for computed tomography imaging in anticipating the functional status in adults late after total cavopulmonary connection? A retrospective evaluation. Zieliński P, Michałowska I, Kowalik E, Mierzyńska A, Klisiewicz A, Kowalczyk M, Kwiatek P, Kuśmierczyk M, Różański J, Kowalski M, Hoffman P. Kardiol Pol. 2019 Nov 22;77(11):1062-1069.
 127. Transcatheter pulmonary valve implantation in 100 patients: a 10-year single-center experience. Rużyłło W, Biernacka EK, Woźniak O, Kowalski M, Śpiewak M, Cicha-Mikołajczyk A, Szczęsny A, Kuśmierczyk M, Hoffman P, Demkow M. Adv Interv Cardiol 2020; 6:235–243
 128. Prolonged left ventricular contraction duration in apical segments as a marker of arrhythmic risk in patients with long QT syndrome. Borowiec K, Kowalski M, Kumor M, Duliban J, Śmigielski W, Hoffman P, Biernacka EK. Europace 2020;22(8):1279-1286.
 129. Single ventricle systolic function and cardiopulmonary exercise performance in adult patients with Fontan circulation. Rybicka J, Dobrowolski P, Marczak M, Niewiadomska J, Kowalczyk M, Hoffman P, Kowalski M. Int J Cardiol. 2020;321:7-80 
 130. The coronary sinus interatrial connection with total unroofing coronary sinus discovered late after correction of secundum atrial septal defect. Zieliński P, Kowalski M, Kuśmierczyk M, Hoffman P, Michałowska I. J Card Surg. 2020;35(11):3153-3154
 131. Systemic right ventricle in elderly patients with congenitally corrected transposition of the great arteries: Clinical profile, cardiac biomarkers, and echocardiographic parameters. Kowalik E, Kwiatek-Wrzosek A, Klisiewicz A, Lutynska A, Biernacka EK, Kowalski M, Hoffman P. Anatol J Cardiol. 2020;24(2):92-96. 
 132. Cardiac resynchronization therapy as a bridge to adult congenital heart surgery. Borowiec K, Biernacka EK, Kowalski M, Woźniak O, Sterliński M, Oręziak A, Różański J, Kuśmierczyk M, Hoffman P.Kardiol Pol. 2021; 79(7-8):895-896
 133. Cardiac magnetic resonance imaging-derived cardiac index is associated with adverse outcomes in patients with single-ventricle Fontan circulation: a preliminary study. Kowalczyk M, Zieliński P, Marczak M, Kożuch K, Lipczyńska M, Kowalski M, Hoffman P. Kardiol Pol. 2021 Mar 25;79(3):336-338
 134. Scimitar syndrome and a common origin of the brachiocephalic trunk and left common carotid artery: a unique coexistence. Tyczyński P, Woźniak O, Michałowska I, Mazurkiewicz Ł, Biernacka EK, Kowalski M, Hoffman P, Witkowski A. Kardiol Pol. 2021 Mar 25;79(3):358-359
 135. The burden of cardiovascular risk factors among seniors with congenital heart disease: A single tertiary center experience. Kwiatek-Wrzosek A, Kowalik E, Kowalski M, Hoffman P. Kardiol Pol. 2021; 79(11):1251-1255
 136. Transcatheter tricuspid valve-in-valve replacement due to severe bioprosthesis dysfunction in a patient with endocardial leads. Plaskota K, Demkow M, Michałowska I, Sterliński M, Kowalski M, Hoffman P. Kardiol Pol; 2022; 80(3):372-373
 137. Ventricular septal rupture after mechanical mitral valve replacement. Plaskota K, Michałowska I, Lipiński W, Kowalski M, Hoffman P. Kardiol Pol; 2022; 80(3):365-366
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych